לצפייה באתר אנא סובב את המכשיר
למצב רוחבי
לפרטים נוספים או לתיאום פגישה עם נציג שיגיע עד אליך
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form
כושר גרירה עד 3.1 טון
אבזור עשיר ומפנק במיוחד
4 שנות אחריות*
181 כ"ס

ייתכנו הבדלים בין התיאור המופיע באתר לבין המפרט ו/או גווני הצבע בפועל. כמו כן, ייתכנו הבדלים בדגם מסוים, בהתאם לשינויים הנעשים ע"י היצרן מעת לעת. אין בפרסום באתר בכדי לחייב את היצרן ו/או היבואן בהספקת דגמים שיכללו את כל או חלק מהאביזרים, הציוד והמערכות המתוארים בו והם שומרים לעצמם את הזכות לבטל, להוסיף, לשנות ולשפר, ללא הודעה מוקדמת וללא עדכון האתר. מומלץ לפנות ליבואן לקבלת מידע מלא. התמונות להמחשה בלבד. טלח. *שנתיים אחריות מלאה+שנתיים אחריות על קו הינע. *שנתיים ראשונות אחריות מלאה ללא הגבלת ק"מ ושנתיים נוספות אחריות לקו הינע בלבד או עד 150,000 ק"מ (המוקדם מביניהם). בכפוף לחוברת תנאי האחריות.

לפרטים נוספים
או לתיאום פגישה עם נציג
שיגיע עד אליך
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form
כושר גרירה עד 3.1 טון
אבזור עשיר ומפנק במיוחד
4 שנות אחריות*
181 כ"ס

ייתכנו הבדלים בין התיאור המופיע באתר לבין המפרט ו/או גווני הצבע בפועל. כמו כן, ייתכנו הבדלים בדגם מסוים, בהתאם לשינויים הנעשים ע"י היצרן מעת לעת. אין בפרסום באתר בכדי לחייב את היצרן ו/או היבואן בהספקת דגמים שיכללו את כל או חלק מהאביזרים, הציוד והמערכות המתוארים בו והם שומרים לעצמם את הזכות לבטל, להוסיף, לשנות ולשפר, ללא הודעה מוקדמת וללא עדכון האתר. מומלץ לפנות ליבואן לקבלת מידע מלא. התמונות להמחשה בלבד. טלח. *שנתיים אחריות מלאה+שנתיים אחריות על קו הינע. *שנתיים ראשונות אחריות מלאה ללא הגבלת ק"מ ושנתיים נוספות אחריות לקו הינע בלבד או עד 150,000 ק"מ (המוקדם מביניהם). בכפוף לחוברת תנאי האחריות.